Эшкә кергәндә СНИЛС урынына нинди яңа документ таләп итәчәкләр?

Эшкә кергәндә СНИЛС урынына нинди яңа документ таләп итәчәкләр?
Пенсия фондының яңа карары үз көченә керде. Хәзер эшкә кергәндә СНИЛСны (яшел карточка) урынына пенсия фондыннан электрон документ бирергә кирәк булачак. 

Аның формасы июнь аенда кабул ителде. Яңа документта СНИЛСтагы кебек үк мәгълүматлар булачак: 11 саннан торган иминият номеры, исем, фамилия, отчество, туган көн һәм туган урын, җенес һәм теркәлгән вакыт.

Документны пенсия фондында, күп функцияле үзәкләрдә, Пенсия фонды сайтында, дәүләт хезмәтләре порталында алып була.

Документка электрон имза куела. 

Быелның 1 апреленә кадәр бирелгән СНИЛС докумнетлары үз көчендә кала.