Хәерле эшләр сорап укыла торган дога

Эшләр уң булуын һәм яңа башлангычларда җиңеллек сорап шушы доганы укыгыз.

Нинди генә эшкә тотынсагыз да, «бисмилла» әйтеп башларга һәм, Аллаһы Тәгаләдән җиңеллек сорап, шушы доганы укырга кирәк.

Рабби әдхыйлни мүдхалә сыйдкыйн уә ахриҗни мүхраҗә сыйдкыйн уәҗгал ли мил-лдүнка сүлтанаан насыйраа.

Әйт: «Раббым! Керәчәк урынга тугры юлдан керт, чыгачак юлымны да тугры ит! Дөреслек белән эш кылырга миңа ярдәм итүче көч-куәт бир!» (Коръән, 17:80)