Гаилә корыр өчен укыла торган дога

Бүгенге көндә танышу-аралашу өчен мөмкинлекләр күп булса да, ялгыз кызлар-егетләр дә җитәрлек.

Гаилә корырга теләүчеләргә танылган ислам галиме, Коръән-хафиз Сухайл Тармөхәммәд үзенең «Заманча фәтвалар» китабында әлеге доганы укырга киңәш итә:

«Раббәнә һәб ләнә мин әзвәәҗинә вә зуррийәтинә куррата әгйун вәҗгәлнә лил мүттәкыйнә имаама».

Мәгънәсе: «Раббым! Күңелләребез куанычы, күзләребезнең карасы кебек (затлы, пакь) хатыннар вә балалар бир. Безне саф мөселман халыкларына юлбашчы ит». (Коръән, 25:74)

«Рабби иннии лимәә әнзәлтә иләйә мин хайрин фәкыйр».

Мәгънәсе: «Раббым! Хактыр ки, иңдереләчәк һәр нигъмәтеңә мохтаҗмын, биргнеңә мин разый булыр идем». (Коръән, 28:24)