Хәер сорашучылар: язмышмы, ялгышмы? / Илгиз ил гизә №18

Язмышмы, ялгышмы? Хәер сорашучыларның гыйбрәтле язмышлары - бу чыгарылышта.